Hej alle

 

Godt nytår til jer alle, jeg håber at I har nydt juleferien.

 

Hermed indkaldes der til generalforsamling i KAFD til afholdelse torsdag d. 26. januar 2017 kl. 19:00 i kantinen på Herstedvester Skole, Herstedvestervej 44-46, 2620 Albertslund.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er:

Valg af dirigent og stemmetællere 


Bestyrelsens beretning 


Kassererens forelæggelse af foreningens reviderede regnskab 


Indkomne forslag 


Fastlæggelse af næste års kontingent 


Valg af: 


Formand (ulige år)


Kasserer (lige år)


Valg af bestyrelsesmedlem for aktiviteter (lige år)

Valg af bestyrelsesmedlem for uddannelser (ulige år)

Valg af bestyrelsesmedlem for specialgruppe (lige år)

Valg af juniorrepræsentant (ulige år)

Valg af 1 bestyrelsessuppleant (hvert år)

Valg af 1 revisor (lige år)

Valg af 1 revisor (ulige år)

Valg af revisorsuppleant (hvert år)


Valgene for de i punkterne 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. og 9. er gældende for en periode på 2 år og valgene i punkterne 7., og 10. er gældende for en periode på 1 år ad gangen. 


Eventuelt 


 

Jeg håber at der kommer mange til generalforsamlingen, hvor vi vil serverer en øl eller vand til ganen.

 

Vel mødt.

Jens Damgaard Gøtzsche

Kalender

KAFD medlem skriver Danmarks historie

Det er med stor glæde at et medlem af KAFD i dag skriver Danmarks historie. Frida Mia K. Nielsen kan fra i dag kalde sig for Danmarks første kvindelige herre-elitedommer.

 

DBUs dommerindrangeringsgrupper har i dag afsløret indrangeringer for DBU eliterækkerne, her er Frida blevet indrangeret i Herre 2. division.

 

Stort tillykke til Frida. Vi ved hvor meget hun har arbejdet for at denne drøm kan gå i opfyldelse.

 

Se mere på DBUs hjemmeside, klik her.

BEMÆRK: Hjemmesiden er stadig under konstruktion...

Vintertræningen starter op. Der trænes hver torsdag fra kl. 17:00 til 18:00 i hallen ved Herstedvester Skole.

 

Ligesom de sidste mange år starter vi med at løbe yo-yo testen og efterfølgende spiller indendørshockey.

 

Der må gerne inviteres medlemmer fra andre dommerklubber til vores vintertræning.

 

Tilmelding til træningen er ikke nødvendigt, blot mød op og giv dig 100% i testen.