Forside

Billedet viser KAFD-dommer Lars Christoffersen i en pokalfinale mellem Horsens og FCK  i 2012.

02-01-2022

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Tid: Onsdag d. 19. Janurar 2022 kl. 19:00 (spisning fra kl. 18:00)

Sted: Herstedvester skole


Dagsorden:

 • Valg af dirigent og stemmetællere 
 • Bestyrelsens beretning 
 • Kassererens forelæggelse af foreningens reviderede regnskab 
 • Indkomne forslag 
 • Fastlæggelse af næste års kontingent 
 • Valg af: 
  1. Formand (ulige år)(1år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer fo 2 år (lige år)
  4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år)(1år)
  5. Valg af juniorrepræsentant (ulige år)(1år)
  6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (hvert år)
  7. Valg af 1 revisor (lige år)
  8. Valg af 1 revisor (ulige år)(1år)
  9. Valg af revisorsuppleant (hvert år)
 • Eventuelt 


Bemærk venligst at grundet sidste års corona udfordringer og udskydelse af generalforsamling er samtlige bestyrelsesmedlemmerpå valg i år.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. (11:01.2021)


Kontinget:

Vi er nu kommet ind i et nyt regnskabsår og det er på tide

at indbetale kontingt på kr. 300 på vores konto i

Arb. Landsbank Reg. nr 5328 Kontonummer 0507178

Betal inden d. 7/11 2021 og slip for unødigt gebyr.


Kommende aktiviteter:


Løbetræning

Hver onsdag kl 17:00 til 18:00.

Sted: Herstedvester skole Herstedvestervej 44 2620 Albertslund.

Kontroler lige på Facebook om træningen er aflyst.

https://www.facebook.com/groups/656964637648729


Teorimestersskab. 

Lars Toftlund styrer løjerne og der vil være præmier til de 3 bedste. Hvis man vil have spisning, skal der tilmeling til via webshop, som oprettes efter nytår. 


Lær af din udvikler ?/? kl. 19:00

Gennemgang af hvad en udvikler kigger på. Gennemgang af retningslinjer for udviklere, så du kan blive klogere på, hvad der forventes af dig. Flere oplysninger senere.


Superliga kamp. Dato og kamp vi skal se kommer snarrest

Kvindeliga kamp. Dato og kamp vi skal se kommer snarrest.


Nyoprykket dommer 2022. Er du rykket op i  en ny række er der nye og større krav. Hvad er forskellen  på den række du kommer fra og den du  kommer til. Lær at få glæde af din udvikler og forbered dig på de nye krav.

Bankoplysninger:


Arbejdernes Landsbank

Reg. nr. 5328

Konto nr. 0507178


MobilePay: Kun under arrangementer:


CVR-nr. 34133581: