Bestyrelsen

København Amts Fodbolddommerklub


Bestyrelsen

Jan Jørgensen

Formand

Løbetræning


Tlf. 61 71 69 00


Mail: formand@kafddommer.dk

Martin Kristensen

Næstformand

Sociale aktiviteter for fastholdelse


Tlf. 31 79 58 52


Mail: makr3650@gmail.com


Per Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Seniorer & teori


Tlf: 21 26 74 26


mail: pers@soerensen.tdcadsl.dk

Thomas Christiansen

Suppleant


Tlf : 26 16 52 29


Mail: mrpower@get2net.dk

Clement Sørensen

Kasserer

Nye medlemmer

Administrator af medlemsoplysninger, benyttes kun internt i klubarbejde.


Tlf: 25 26 73 62


Mail: kasserer@kafddommer.dk

Kim Hansen

BestyrelsmedlemTlf : 20 41 52 64


Mail: kim57@hansen.mail.dk

Karl-Emil Tang Nielsen

Bestyrelsmedlem

Unge repræsentant


Tlf :22 63 66 20


Mail: karlemil.tangnielsen@gmail.com


BestyrelsenMail: bestyrelsen@kafddommer.dk