bestyrelsesmøder 2019

Bestyrelsesmøde referater 2019

Referat af bestyrelsesmøde nr. 04-19 Afholdt: 20. juni 2019

Til stede: Lene Willaume-Jantzen, Jan Jørgensen, Kim Hansen, Morten Christoffersen, Paul Hansen


1. NYT FRA DBU SJÆLLAND

Lene orienterede om udskudt møde med DBU Sjælland.


2. NYT FRA DFU

Lene orienterede om DFU afholder seminar for alle dommerklubbernes bestyrelsesmedlemmer i november 2019, hvorfor KAFD forventer at være repræsenteret.


3. ØKONOMI

Budget gennemgået af Kim og fundet i orden.


4. KOMMUNIKATION FRA BESTYRELSEN For en ensartet kommunikation, er Morten udnævnt til at administrere KAFD's Facebook- gruppe & profil.Københavns Amts Fodbolddommerklub


5. PRIVATLIVSPOLITIK FOR KAFD

Privatlivspolitik for KAFD skal opdateres på hjemmesiden.


6. RUNDT OM BORDET Indlæg fra Jan, Kim, Morten, Paul, Lene Her blev bl.a. evalueret årets aktiviteter indtil nu.

  • Pokalfinalen (Herrer)
  • Pokalfinalen (Kvinder)
  • Seriepokalfinalen
  • Sommerafslutningen


7. ARRANGEMENTER

Mulige foredragsholdere blev drøftet.


8. JUNIORREPRÆSENTANT I BESTYRELSEN

Kandidat til juniorrepræsentant i bestyrelsen (under 25 år).

Pladsen som juniorrepræsentant i bestyrelsen er stadig ubesat (vakant).

Vi leder og søger stadig - Meld dig gerne, hvis du er interesseret?


9. EVENTUELT

Løbetræning for vinteren 2019/20 er konfirmeret med Albertslund kommune.


10. NÆSTE MØDE

Afholdes 29. august 2019 kl. 18:00.


Referent: Jan Jørgensen

_________________________


Referat af bestyrelsesmøde nr. 03-19 Afholdt: 11. april 2019
Til stede: Lene Willaume-Jantzen, Kim Hansen, Jan Jørgensen, Morten Christoffersen, Paul Hansen
Dagsorden:

Indhold: Formanden Lene orienterede om hvad der rør sig for nuværende.
1. ØKONOMI
• Gennemgang af regnskab / budget ved Kim
2. NYE DOMMERE
• Vi arbejder på muligheden for at understøtte nye dommere bedre,
evt. med en onkel/mentor ordning.
3. KOMMENDE AKTIVITETER
• Pokalfinale: 17. maj 2019 – Pokalfinalen Midtjylland – Brøndby inkl. Spisning, udbydes
til 375 kr. for medlemmer og 475 kr. for ikke medlemmer (Max 30 personer). Fordeles
efter princippet først til mølle ved tilmelding til Paul, psh1957@gmail.com
4. NÆSTE MØDE
Afholdes 20. juni kl. 18:00.
Referent: Jan Jørgensen

_________________

Referat af bestyrelsesmøde nr. 02-19 (ekstraordinært)Afholdt: 21. februar 2019


Deltagere: Lene, Kim, Poul, Morten & Jan
Fraværende: Nikolaj
Referent: Jan

Dagsorden:
1. Nyt fra DFU
2. Økonomi
3. Kommende aktiviteter
4. Teori
5. Hjemmeside
6. Talentgruppen
7. Næste møde

Indhold: Formanden Lene orienterede om:
Nikolaj har meddelt Lene at han ønsker at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager, Nikolaj har givet tilsagn om at stadig vil stå for løbetræningen og øvrige arbejdsopgaver varetages herefter af Kim og Poul indtil næste generalforsamling
Bestyrelsens sammensætning er herefter:
• Formand: Lene
• Næstformand: Jan
• Kasserer: Kim
• Bestyrelsesmedlem: Poul
• Bestyrelsesmedlem: Morten
• Junior repræsentant: Vakant
• Suppleant: Vakant (Jan indtræder som bestyrelsesmedlem indtil generalforsamlingen)

• Sekretær: Jan

1. Nyt fra DFU
• Lene deltager i DFU formandsmøde i den kommende weekend
• Lene deltager i DFU Seminar d. 30. marts

2. Økonomi
• Kim orienterede om banken vil være på plads på mandag da Lene og Kim har været i banken d. 08. feb 2019 og underskrive papirerne.
• Nem ID er på plads og cvr registeret ligeså og forlænget med de næste 2 år.
• Bestyrelsen vil en af de nærmeste dage modtage regnskaber og forslag til budget

3. Kommende aktiviteter
• Pokalfinale: 17. maj 2019, vi tager til pokalfinalen hvis kampen afvikles på Sjælland
• Sommerafslutning: 15. juni 2019
• Julebanko: 28. november 2019

4. Teori
• Kim & Poul varetager fremadrettet teori

5. Hjemmeside
• Kim orienterede om at domænenavnet er på plads hosOne.com.

6. Næste møde
• 11. april 2019 kl.18:30