05-2020 bestyrelsesmøde

Referat af KAFD bestyrelsesmøde 2021-05

Dato: 2. januar 2021

Mødedeltagere: Jan Jørgensen, Kim Hansen, Frida Klarlund, Paul S Hansen, Martin Kristensen

Afbud: Andreas Bruun, Jesper Kunst

Ca. Tidspunkt

Dagsorden

Bilag / kommentarer

Referat

13:00 – 13:02

Beslutning

valg af ordstyrer

Valg af referent


Jan

Frida

13:02 – 13:05

Beslutning

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde


Godkendt

13:05 – 13:06

Beslutning

Godkendelse af dagordnen


Talent bliver tilføjet – Godkendt

13:06– 13:30

Orientering

Information om hvad der er sket siden sidste møde

·         Møde med Tore/Nikolaj 26. oktober

·         Møde med Sjællandske dommerklubber 3. december

·         Dommerklub møde 5. december 2020

·         DFU delegeretmøde 14. november + 12. december

·         Dialogmøder i Solrød og Allerød

 

·         DBU Sjælland

 


KAFD har været en meget aktiv spiller i forbindelse med DFU. Vi har deltaget i diverse møder, sparringsmøder og dialoger.

 

Vi har ville støtte selve DFU, men vi har også vidst at vi blev nød til at hjælpe. Derfor valgte vi i konfliktløsningen at indstille Kim Hansen, som formand, som heldigvis løste at DFU blev bevaret. 

 

 

 

Coopertest 2021 (7. februar)

Vi har brug for flere personer til at hjælpe os. DBU Sjælland støtter med morgenmad og drikkelse.

13:30 – 13:40

Orientering / Efterretning / Beslutning

Økonomi

  • Budget
  • Årsregnskab
  • Status på ansøgninger til fastholdelse og kompetenceudvikling


Godkendt

 

Vi har fået støtte til 2 af vores ansøgninger, men det kræver at vi afholder selve kurserne i 2021

13:40 – 13:45

Beslutning

Medlemmerne

Oprykninger/Debut


Vi laver “fløjte-KAFD øl” og udleverer dem til generalforsamlingen

13:45 – 14:00

Orientering

Planlagte aktiviteter

  • Generalforsamling
  • Teori

Teori mesterskab


Generalforsamling: Jan laver afstemning om det skal være virtuelt eller ej. Det kan ikke være med skriftlig afstemning, hvis det bliver virtuelt. Fysisk bliver det udskudt på ubestemt tid.

 

Vedtægtsændringer: Vi er landet billigste dommerklub. Vi vil gerne have det lidt dyrere til flere aktiviteter – derfor er forslag +50kr dvs. i alt 350kr.. Betalingen skal fremadrettet også sendes ud på mail også.

 

Kim undersøger nærmere omkring MobilePay betaling

 

Valg:

Jan er på valg (2 år)

Frida er på valg (2 år)

Andreas er på valg (2 år)

Jesper Kunst er på valg (1 år)

Clement er på valg (2 år)

Preben Rolling er på valg (1 år)

 

Kim trækker sig som kasserer grundet sin nye rolle som DFU formand – ny person er på valg for 1 år.

 

Jan og Kim taler med mulige kandidater til alle roller.

 

Pokaler blev der talt om

 

Teori:

Paul havde bestilt instruktørerne, men går i dialog om hvordan vi håndterer Corona restriktionerne

 

Teorimesterskab: Der skal købes en pokal

 

Orientering

Talentsamling


Frida orienterede om talentsamlingen d. 3/12, hvor de kommende talenter havde UEFA opvarmning, YOYO test og Teori test.

 

Vi skal have sat flere penge af til talentsamling næste år.


Eventuelt


Intet at benævne