01-2020 bestyrelsesmøde

Referat af KAFD bestyrelsesmøde 2020-01

Dato: 16. februrar 2020

Mødedeltagere: Kim Hansen, Jesper Kunst, Paul S Hansen, Andreas Bruun, Jan Jørgensen, Martin Kristensen og Frida Klarlund

Afbud:

1. Velkomst ved formanden


2. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og referent

  1. Mødeleder: Jan Jørgensen
  2. Referent: Frida Klarlund


3. Præsentation

  • bestyrelsen præcenterede sig selv


4. Valg af næstformand

  1. Martin Kristensen


5. Udvalgsposter

   1. Udgangspunkt, så repræsenterer alle i bestyrelserne til de forskellige ting, afhængig hvad der passer i kalenderen. Der skal minimum deltage et medlem pr. Invitation.
   2. Aktivitetsfordeling
    1. Administrative ansvar: Kim
    2. Facebook: Frida
    3. Unge talenter: Frida
    4. Seniorer: Paul
    5. Nye medlemmer: Jan
    6. Teori: Paul
    7. Sociale aktiviteter for fastholdelse: Martin
    8. Løb: Andreas.


6. Opfølgning på generalforsamling

   1. Beretningen var en opsang til medlemmerne at vi ønsker mere dynamik i dommerklubben.
   2. Medlemmer meldte tilbage at en god ide kunne være en workshop til næste generalforsamling - dette anerkender vi, og det vil vi kigge på til næste år.
   3. Tore præsenterer DFUs visioner, og fortalte os om de puljer, der kan søges til sociale og faglige aktiviteter. Dette vil vi have fokus på i år.
   4. Jan følger op på referatet fra generalforsamlingen
   5. Gennemgang af referatet med mødet med DBU Sjælland og de andre dommerklubber
   6. DBU Sjælland har givet ros til KAFD for at afvikle løbetest


7. DFU

       • Vi havde inviteret DFU til dette bestyrelsesmøde, men de kunne desværre ikke deltage. De er mere end  velkommen end anden gang. Vi afventer med at DFU melder ud hvordan vi søger de forskellige midler.


      8. Økonomi

       • Gennemgang af økonomien pr. 13/2-20 – godkendt


      9. Dialog om oplæg til budget.

       • De forskellige tovholdere til aktivitetsfordeling kigger på ønsker til budgettet, og så taler vi det om samlet til næste bestyrelsesmøde for at lægge plan for 2020.
       • Medlemstallet er 124 personer, som er som forventet.

       


      10. Årshjul / årsplan

       • Marts
        • Afslutning på indendørsløb (D. 26/3)
        • Velkomst til nye medlemmer
        • Opstart af nye talenter
       • April
        • Klubaften: Foredrag (Måske bliver det i forbindelse med indendørsløb d. 26/3)
       • Maj
        • Pokalfinale (D. 21/5) (På tv)
       • Juni
        • Sommerfest med fodboldgolf (D. 20/6)
       • Juli
        • Alle ønskes en god sommerferie
       • August
        • Kursus for dommer i en ny række (Serie 4-3, serie 3-2 og serie 2-1)
       • September
        • Seniordag
        • Klubaften: Foredrag
       • Oktober
        • Klubmesterskab i teori
       • November
        • Obligatorisk teorigennemgang
       • December
        • Banko (D. 3/12)
        • Obligatorisk teorigennemgang
       • Januar
        • Generalforsamling (D. 14/1)
        • Obligatorisk teorigennemgang
       • Februar
        • Løbetest
        • Klubaften: Se en futsalliga kamp

       

      11. Afslutning

      • Næste møde: 2/3 kl. 17:00 hos Martin