Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamlingen 2023 (vent et øjeblik ment dokomentet oploades)


Beretning generalforsamlingen 2023 (vent et øjeblik mens dokomentet oploades)

Indkaldelse til generalforsamlingen 2023


6. januar 2023

Københavns Amts Fodbolddommerklub indkalder til

Ordinær Generalforsamling

Tid: tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19:00

Sted: Herstedvester skole, kantine

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Kassererens forelæggelse af foreningens reviderede regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastlæggelse af næste års kontingent 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • formand for 2 år (Jan Jørgensen villig til genvalg)
  • bestyrelsesmedlem for 2 år (Paul S Hansen villig til genvalg)
  • juniorrepræsentant for 2 år (på valg er Karl Emil Tang Nielsen)
  • bestyrelsessuppleant for 1 år (Per Sørensen villig til genvalg)
 7. Valg af revisor
  • revisor for 2 år (Henning Skov Jensen villig til genvalg)
  • revisorsuppleant for 1 år (på valg er Preben Rølling)
 8. Eventuelt  Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes på formand@kafddommer.dk


  klubbens vedtægterne kan du finde her:

  Vedtægter | kafddommer.dk