Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamlingen 2023 (vent et øjeblik ment dokomentet oploades)

 • Referatet afventer godkendelse af Dirigenten

Beretning generalforsamlingen 2023 (vent et øjeblik mens dokomentet oploades)

Indkaldelse til generalforsamlingen 2023


6. januar 2023

Københavns Amts Fodbolddommerklub indkalder til

Ordinær Generalforsamling

Tid: tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19:00

Sted: Herstedvester skole, kantine

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Kassererens forelæggelse af foreningens reviderede regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastlæggelse af næste års kontingent 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • formand for 2 år (Jan Jørgensen villig til genvalg)
  • bestyrelsesmedlem for 2 år (Paul S Hansen villig til genvalg)
  • juniorrepræsentant for 2 år (på valg er Karl Emil Tang Nielsen)
  • bestyrelsessuppleant for 1 år (Per Sørensen villig til genvalg)
 7. Valg af revisor
  • revisor for 2 år (Henning Skov Jensen villig til genvalg)
  • revisorsuppleant for 1 år (på valg er Preben Rølling)
 8. Eventuelt  Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes på formand@kafddommer.dk


  klubbens vedtægterne kan du finde her:

  Vedtægter | kafddommer.dk