02-2020 bestyrelsesmøde

Referat af KAFD bestyrelsesmøde 2020-02

Dato: 2. marts 2020

Mødedeltagere: Jan Jørgensen, Kim Hansen, Frida Klarlund, Paul S Hansen, Martin Kristensen, Andreas Bruun (unge repræsentant)

Afbud: Jesper Kunst (suppleant)


 • Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt
 • Valg af mødeleder og referent
  • Mødeleder: Martin
  • Referent: Frida
 • Siden sidste bestyrelsesmøde herunder nyt fra DFU og DBU
  • Orienterer omkring at DFU har sendt et nyhedsbrev ud, hvor info omkring fastholdelses og kompetencepulje blev uddybet. Der skal etableres et årshjul for år 2021 allerede.
  • 20 dommeraspiranter skal til eksamen på onsdag d. 4. marts, hvoraf ca. 5 kan være mulige KAFDér. Nyt kursus er d. 21-25. marts. De første tre kampe må dommerne ikke bruge DFU logoer.
  • Telefonmøder startes op nu hver måned
 • Siden sidste bestyrelsesmøde
  • Generalforsamlingen ligger på hjemmesiden – kommer snart på FB
  • Bill Rene kommer d. 26/3. Andreas laver opslag på FB og ser hvor mange medlemmer har lyst til at deltage selvom det er kort varsel. OBS! Vi prøver dog først at invitere Bill og Lars C til et oplæg til pokalfinalen.
  • 25/6, 13/8, 27/8 og 10/9 er obligatorisk af dommerteori fra DBU Sjælland – vi undersøger om vi kan skaffe lokale
  • Andreas har skrevet til Albertslund Kommune omkring udendørs træning – afventer svar.
  • Andreas laver fremadrettet stafetten.
 • Økonomi
  • Foreløbigt regnskab
   • Godkendt
   • Underskrevet til at Kim kan hæve i banken
  • Medlemstal
   • Vi er 114 medlemmer, hvilket er lidt mindre end vi plejer. Vi vil arbejde på flere aktiviteter for at få flere medlemmer.

 

 • Årshjul forsat fra sidste møde
  • Fokus på at fastsætte et budget, så vi kan lave vores aktiviteter
   • Pokal 1000 kr.
    • Formål: Fastholdelse og social aktivitet
    • Målgruppe: Fastholde den erfarne dommer
   • Sommerfest 2500 kr.
    • Formål: Social og fysisk aktivt aktivitet
    • Målgruppe: Fastholde den erfarne dommer
   • Klubaften 2 stk. i alt 1500 kr.
    • Formål: Læring og faglig udvikling
    • Målgruppe: Aktive dommere og udviklere
   • Teoriaften 1000 kr.
    • Formål: Læring og faglig udvikling
    • Målgruppe: Aktive dommere og udviklere
   • Futsal 1000 kr.
    • Formål: Fastholdelse, læring og social aktivitet, samt rekruttering af futsaldommere
    • Målgruppe: Hele dommerklubben
   • Fodbold kamp 2000 kr.
    • Formål: Fastholdelse, læring, faglig og social aktivitet
    • Målgruppe: Hele dommerklubben
   • Senior 1000 kr.
    • Formål: Social aktivitet
    • Målgruppe: Fastholdelse af dommere +50 år
   • Løb 500 kr.
    • Formål: Fastholdelse de unge dommere og fysisk træning
    • Målgruppe: Aktive dommere
   • Nye medlemmer 600 kr.
    • Formål: Rekruttering og fastholdelse
    • Målgruppe: Nye dommere
   • Talenter 1500 kr.
    • Formål: Faglig, læring og udvikling. Forberedelse til større udfordringer.
    • Målgruppe: Talenter
   • Ny række 1000 kr.
    • Formål: Fastholdelse og faglig sparring
    • Målgruppe: Nyoprykkede breddedommere.
   • Vi søger alt det vi kan.
   • Hver enkelt gruppeforsamling sammensætter agenda for at kunne udføre disse aktiviteter.